7.3Czas przeszły niedokonany - Imparfait

TworzenieOd 1. os. l. mn. czasu teraźniejszego poprzez oderwanie końcówki -ons i dodanie poniższych końcówek. Wyjątkiem jest czasownik être (nous sommes - nous etions):
jednoduché číslo !!* množné číslo
1. os. -ais -ions
2. os. -ais -iez
3. os. -ait -aient
j'envoyais, tu achevais, il espérait, nous jetions, vous finissiez, ils commençaientZob. rozdz. Wykaz form prostych czasowników regularnych.Użycie*czasowo nieograniczona czynność przeszła:J'avais un chat qui s'appelait Gérard.Miałem kota, który nazywa się Gérard.*opis okoliczności przebiegu innej czynności przeszłej, komentarz, wyjaśnienie:Il faisait très beau le jour où on a déménagé.W dzień przeprowadzki była piękna pogoda.*powtarzająca się czynność przeszła, zwyczaj:Comme disait ma grand-mère...Jak powiadała moja babcia...