6.1.1Szczegóły stosowania liczebników głównych

*liczebniki cinq, six, huit, dix wymawia się z końcową spółgłoską, jeśli stoją niezależnie, w wyliczeniu lub w datach:le cinq mai sε̃k, le six janvier sis*liczebniki cinq, six, huit, dix wymawia się bez końcowej spółgłoski, jeśli stoją przed rzeczownikiem rozpoczynającym się na spółgłoskę lub h przydechowe:six couteaux si, dix Hongrois di*jeśli rzeczownik rozpoczyna się na samogłoskę lub h nieme, powstaje łączenie:cinq enfants sε̃kɑ̃fɑ̃, six hommes sizɔm*liczebnik cent nie podlega łączeniom, więc jego wymowa się nie zmienia:cent sɑ̃, cent un sɑ̃œ̃*et w liczebnikach 21, 31, 41, 51, 61, 71 nigdy nie podlega łączeniu:vingt et un vε̃teœ̃, trente et un tʀɑ̃teœ̃*liczebniki 21, 31, 41, 51, 61, 71 mają spójnik et, natomiast nie mają myślnika:vingt et un, trente et un, soixante et un, soixante et onze*liczebniki 81, 91, 101, 1001 nie mają spójnika et:quatre-vingt-un, cent un, mille un*liczebnik vingt w liczebniku osiemdziesiąt ma końcówkę liczby mnogiej -s:80quatre-vingts81quatre-vingt-un*liczebnik cent ma w wielokrotnościach końcówkę liczby mnogiej -s, jeśli nie następuje po nim inny liczebnik:400quatre cents750sept cent cinquante*liczebnik mille nie przybiera końcówki -s, natomiast w datach do roku 1999 pisze się go mil:2 000 eurodeux mille euros1999mil neuf cent quatre-vingt-dix-neufrok 2000l 'an deux mille3 000 lat przed Chrystusemtrois mille ans avant Jésus-Christ*Liczebniki million i milliard są rzeczownikami, dlatego następuje po nich przyimek de. Jeśli jednak następuje za nimi niższy liczebnik, de się nie stosuje:1 000 000 euroun million d'euros1 300 000 frankówun million trois cent mille francs*Liczby i daty rozpoczynające się liczebnikiem tysiąc, mogą być wyrażane na dwa sposoby:1789mil sept cent quatre- vingt- neuf, dix- sept cent quatre- vingt- neuf1 500 eurmille cinq cents euros, quinze cents euros*Połączenie określnika (np. rodzajnika określonego) z liczebnikiem głównym wyraża kompletność:les deuxobydwaj, obydwie, obydwojemes trois enfantstroje moich dzieci, wszystkie troje moich dzieci