6.6Podawanie czasu

TworzenieCzas w języku francuskim można wyrażać za pomocą części godziny lub liczby minut.Do wpół dolicza się czas do poprzedniej pełnej godziny, od wpół odlicza się czas od następnej pełnej godziny.Czas do wpół podaje się za pomocą liczby minut bez spójnika et, z wyjątkiem kwadransa i pół godziny.Czas od wpół do pełnej godziny podaje się za pomocą przysłówka moins i liczby minut lub wyrazu kwadrans z rodzajnikiem określonym.Pełne godziny podaje się za pomocą liczebnika i wyrazu heure(s):10H00Il est dix heures.10H05Il est dix heures cinq.10H15Il est dix heures et quart.10H20Il est dix heures vingt.10H30Il est dix heures et demie.10H40Il est onze heures moins vingt.10H45Il est onze heures moins le quart.10H55Il est onze heures moins cinq.Południe midi i północ minuit występują zazwyczaj bez rodzajnika, inne określenia pór dnia, np. !!* ráno matin, večer soir itp., występują zwykle z rodzajnikiem:Je suis rentré après minuit.Wróciłem po północy.On mange à midi.Jemy w południe.Je ne travaille pas le matin.Rano nie pracuję.Ale:demain matinjutro rano