17.2Derywacja za pomocą przedrostków

Przedrostki nie wpływają na zmianę części mowy, lecz wpływają na zmianę znaczenia:
a-/an- negacja: asexuel - bezpłciowy, amoral - niemoralny
ab-/abs- opak: abdiquer - abdykować, absoudre - wybaczyć
a-/ad- przybliż., zwiększ.: agrandir - zwiększyć, apporter - przynieść
amphi- dwustronność: amphibie - wodnolądowy
anté-/anti- przed: antécédent - poprzedni, przeciw: antinazi - antynazistowski, Antéchrist - Antychryst
arch(i)- ponad miarę: archiduc - arcyksiążę, archimillionnaire - multimilioner
bien-/béné- dobro: bienfait - dobrodziejstwo, bénédiction - !!*požehnání
bi-/bis- podwójnie: bilatéral - dwustronny, obustronny
circon- koło: circonstance - okoliczność
co-/com-/con-razem: coopérer - współpracować, coexistence - współżycie
contre- przeciw: contresens - kierunek przeciwny, sprzeczny komentarz, contradiction - sprzeczność
dé-/des- negacja: démodé - niemodny, désarmement - rozbrojenie
dis-/dif- przerywanie: discontinu - przerywany
é-/es-/ex- odjęcie, podniesienie: épuiser - wyczerpać, élever - podnieść, exclure - wykluczyć
en-/em- do środka, stąd: enterrer - pochować, emporter - odnieść
entre- między: entresol - antresola
extra- oprócz, na zewnątrz: extraordinaire - nadzwyczajny, extravagance - ekstrawagancja, extra-fin - wyborny
for-/four-/hor-na zewnątrz, poza: fourvoyer - sprowadzić z właściwej drogi, hormis - z wyjątkiem, hors-d'œuvre - przystawka
hyper- ponad: hypersonique - ponaddźwiękowy
hypo- pod, niżej: hypotension - niskie ciśnienie tętnicze, hypocrite - hipokryta
in-/im-/ir- wewnątrz, negacja: installer - zainstalować, importer - importować, irrégulier - nieregularny
inter- między: international - międzynarodowy, intervalle - przerwa, intervenir - zainterweniować
intra- wewnątrz: intramusculaire - domięśniowy, intracérébral - śródmózgowy
mal-/mau- źle: malfaiteur - przestępca, maudire - złorzeczyć
mé-/més- negacja, obraźliwie: mécontent - niezadowolony, méchanceté - złośliwość, médire - obgadywać
mi- środkowy: midi - południe, milieu - środek, środowisko
non- negacja: nonchalant - nonszalancki, non-agression - nieagresja
o-/ob-/oc- koło, przeciw: obtenir - otrzymać, occupation - okupacja, offensif - agresywny
outre- dalej, przez: outre-mer - za morzem
par-/per- przez: parcourir - przejechać, podróżować, persuader - przekonać
para- obok, przeciw: parallèle - równoczesny, parapluie - parasol
péri- koło: périphérie - peryferia, périphrase - peryfraza, périscope - peryskop
post- później, po: postuniversitaire - podyplomowy
pour-/por- za: poursuivre - kontynuować
pré- przed: préface - przedmowa, prédire - przepowiedzieć
pro- przed: pronom - zaimek, prolonger - przedłużyć
re-/ré-/r- znowu, spowrotem: retour - powrót, refaire - przerobić, rappeler - przypomnieć
rétro- spowrotem, do tyłu: rétrospectif - retrospektywny
sou-/sous-/su-/sub-/suf- pod: souterrain - podziemny, subversif - wywrotowy
super-/supra-na górze: superficiel - powierzchniowy, superfin - pierwszorzędny
sur-/sus- na górze, ponad miarę: surnaturel - nadprzyrodzony, surchargé - przeciążony, susdit - wyżej wymieniony
syn-/sym-/sy-razem: synthèse - synteza, symétrie - symetria
tra-/trans-/tré-przez: traverser - przejść, traduction - tłumaczenie, transparent - transparentny, trépasser - umierać
ultra- nad, przez: ultramoderne - ultranowoczesny