3.4Stopniowanie przymiotników

Stopniowanie w sposób regularnyStopień wyższy (comparatif) tworzy się za pomocą przysłówka plus (większe natężenie jakiejś cechy) lub moins (mniejsze natężenie jakiejś cechy). Do porównywania używa się spójnika que, który jest odpowiednikiem polskich spójników niż, od. Stopień najwyższy (superlatif) tworzy się za pomocą rodzajnika le, la, les, który wstawia się przed formą stopnia wyższego.
rodzaj stopień równy stupień wyższy stopień najwyższy
męski grand plus grand le plus grand
żeński grande plus grande la plus grande
Przymiotniki w stopniu wyższym możemy porównywać za pomocą wyrażenia aussi ... que, w przeczeniu natomiast pas si ... que:Je suis aussi grande qu'elle.Jestem tak wysoka jak ona.Je ne suis pas si grande qu'elle.Nie jestem tak wysoka jak ona.