5.1.1Nieakcentowane zaimki osobowe

W przeciwieństwie do języka polskiego używa się ich obowiązkowo do wyrażenia osoby i liczby (jeśli podmiot nie jest wyrażony za pomocą rzeczownika lub inaczej):je parlemówięnous parlionsmówimyPozycja w zdaniuMiędzy podmiotem wyrażonym za pomocą zaimka osobowego a orzeczeniem w zdaniu oznajmującym może stać tylko nieakcentowany zaimek osobowy we funkcji dopełnienia, przysłówki zaimkowe en, y, albo partykuła ne:Je le lui ai dit.Powiedziałem mu to.Elle en a parlé.Mówiła o tym.Il n'y a rien à voir.Nie ma na co patrzeć.jeżeli w jednym zdaniu występują dopełnienie bliższe i dalsze wyrażone zaimkiem w pierwszej albo drugiej osobie, dopełnienie dalsze stoi na pierwszym miejscu, a dopełnienie bliższe za nim, przed formą czasownika (tak jak w języku polskim):Il te le dit.Mówi ci to.Ne me le dis pas.Nie mów mi tego.Jeśli jednak wystąpią obok siebie dwa zaimki w 3. osobie, dopełnienie bliższe stoi przed dopełnieniem dalszym:Il le lui dit.Mówi mu to.Ne les leur donne pas.Nie dawaj im ich.