6.4Ułamki

Ułamki tworzy się w ten sposób, że w liczniku podaje się liczebnik główny, a w mianowniku liczebnik porządkowy. Ułamki są rodzaju męskiego, z wyjątkiem une moitié (połowa).1/5 - un cinquième3/7 - trois septièmes1/100 - un centièmeWyjątki:1/2 - un demi1/3 - un tiers1/4 - un quart