5.5.2Nieakcentowane zaimki pytające

liczba rodzaj męski rodzaj żeński
pojedyncza quel quelle
mnoga quels quelles
Wymowa wszystkich form jest taka sama kεl, tylko w przypadku łączenia występują różnice między l. poj. i l. mn.:Quelle histoire ! kεlistwaʀ - Quelles histoires ! kεlzistwaʀ