7.10Imiesłów przysłówkowy współczesny - Gérondif

TworzeniePoprzez dodanie przyimka en przed imiesłów czasu teraźniejszego:Użycie*W zdaniu złożonym, gdzie zdanie podrzędne określa, w jakich okolicznościach miała miejsce czynność (tło czynności) lub w zdaniach współrzędnych zawierających czynności równoczesne. Podmiot obydwu zdań musi być uzgodniony:En la voyant, il s'est mis à courir.Kiedy ją zobaczył, zaczął biec.*Wyraża też sposób lub warunek:Ne téléphonez pas en conduisant.Nie rozmawiaj przez telefon, prowadząc samochód.On apprend beaucoup en voyageant.Podczas podróży człowiek dużo się uczy.Połączenie z przysłówkiem tout podkreśla jednoczesność lub ciągłość czynności oraz okolicznik przyzwolenia:Ma sœur lit tout en écoutant la radio.Moja siostra czyta i zarazem słucha radia.Tout en travaillant beaucoup, elle sort souvent.Mimo, że dużo pracuje, chodzi często na imprezy.