7.20Uzgadnianie imiesłowu czasu przeszłego

Z podmiotemImiesłów czasu przeszłego zgodny jest z podmiotem zdania, jeśli czasownik główny odmienia się z czasownikiem posiłkowym être. Dotyczy to czasowników ruchu, stanu, zmiany stanu i strony biernej:Je suis restée assise.Dalej siedziałem.Z dopełnieniem bliższymImiesłów czasu przeszłego zgadza się z dopełnieniem bliższym, pod warunkiem, że poprzedza go podmiot. Zdarza się tak w przypadku czasowników odmienianych z czasownikiem posiłkowym avoir i w przypadku czasowników zwrotnych:la lettre que tu as luelist, który przeczytałeśCombien de fautes as-tu faites ?Ile błędów zrobiłeś?Anne s'est lavée.Anne umyła się.ale:Anne s'est lavé les mains.Anne umyła ręce. komu umyła ręce - sobie, à qqn, dopełnienie bliższe za orzeczeniem