7.15Czas zaprzeszły - Plus-que-parfait

TworzenieZa pomocą formy osobowej czasownika posiłkowego w czasie imparfait oraz imiesłowu czasu przeszłego czasownika głównego:Zob. rozdz. Wykaz form złożonych czasowników regularnych.Użycie*proces, który skończył się zanim zaczęła się inna czynność przeszła:Il a manqué le train parce qu'il s'était réveillé trop tard.Uciekł mu pociąg, ponieważ zaspał.*czynność poprzedzającą inną czynność, która uzasadnia lub wyjaśnia jej następstwo:Il n'a pas réussi : il s'était mal préparé.Nie odniósł sukcesu, ponieważ źle się przygotował.*po spójnikach quand, lorsque, après que itp. wyraża powtarzanie się czynności poprzedzającej i wymaga czasu imparfait w zdaniu głównym:Quand j'avais reçu une lettre, j'y répondais aussitôt.Kiedy dostałem jakiś list, zawsze na niego od razu odpowiadałem.*bardzo szybkie zakończenie czynności:Maman a fait un bon dîner : en un quart d'heure, on avait tout mangé.Mama przygotowała dobrą kolację, w ciągu kwadransa zjedliśmy wszystko.