5.2Zaimki zwrotne

W 1. i 2. osobie wykorzystuje się zaimki nieakcentowane:Je me peigne.Czesze się.Nous nous sommes vus.Widzieliśmy się.Nieakcentowany zaimek zwrotny ma formę se i odnosi się do podmiotu, który jest wyrażony w 3. os. l. poj. lub l. mn.:Elle se peigne.Cieszy się.Ils se sont vus.Widzieli się.Akcentowanego zaimka zwrotnego soi używa się, kiedy w zdaniu występuje nieokreślony podmiot, np. chacun, on, quelqu'un, tout le monde, i najczęściej po przyimkach:Chacun pense à soi.Każdy myśli o sobie.Cela va de soi.Rozumie się to samo przez się.