16.3Mowa zależna

Mowa zależna jest relacją mówiącego o tym, co powiedział ktoś inny. Chodzi o zdania podrzędne złożone, gdzie podmiot zdania podrzędnego przystosowuje się pod względem formy do podmiotu zdania głównego:Pierre dit qu'il en a marre.Pierre mówi, że ma już tego dość.Il dit qu'il n'ira plus là-bas.Mówi, że już tam pójdzie.Jeżeli zdanie podrzędne zależy na orzeczeniu zdania głównego i jest wyrażony w którymś z czasów przeszłych, stosuje się następstwo czasów:Pierre a dit qu'il en avait marre.Pierre powiedział, że już ma tego dość.Il a dit qu'il n'irait plus là-bas.Powiedział, że już tam nie pójdzie.Okoliczniki czasu i miejsca przesunę się tak, aby były logicznie powiązane ze współczesnością:aujourd'hui - ce jour-làhier - la veille; le jour précédentdemain - le lendemain; le jour suivant