4.1Rodzajnik określony

Najczęściej odnosi się do tego, co jest mówiącemu znane, ewentualnie do tego o czym już była mowa:le président de la Républiqueprezydent republikiLe mardi, je vais à la piscine.We wtorek chodzę pływać.Je pars le 7.Wyjeżdżam siódmego.Les enfants jouent dans le jardin.Dzieci bawią się w ogrodzie. nasza, wasza itp.
DE À
formy ściągnięte
l. poj., r. m. de + le = du à + le = au
l. mn., r. m. i r. ż. de + les = des à + les = aux
formy nieściągnięte
l. poj. r. m. i r. ż. de l' à l'
l. poj., r. ż. de la à la
l'âge du bronzeepoka brązuau restaurantw restauracji