3.3Pozycja przymiotników w zdaniu

Przymiotnik stoi w zdaniu najczęściej za rzeczownikiem.la littérature française, une table ronde, un travail fatigant, une soirée dansantePrzed rzeczownikiem stoją najczęściej krótkie (jedno- lub dwusylabowe) przymiotniki:beau, bon, court, grand, gros, jeune, joli, long, mauvais, nouveau, petit, vaste, vieux, vilain !!*atd.Pozycja przymiotnika w zdaniu ma wpływ na jego znaczenie:une pauvre femmeuboga kobietaune femme pauvrebiedna kobieta