11Pytanie

Tworzenie1.Najczęściej za pomocą zdania oznajmującego z wykorzystaniem intonacji pytającej (głos na końcu zdania wyraźnie się podniesie):Ton frère n'est pas encore arrivé ?Twój brat jeszcze nie przyszedł?2.Użycie wyrazu pytającego w mianowniku (qui, quel, lequel, combien de) na początku zdania. Kolejność w zdaniu podmiot- orzeczenie nie zmienia się:Quelle langue est plus difficile, le français ou l'allemand ?Który język jest trudniejszy, francuski czy !!*německý?3.Opisowo za pomocą wyrażenia est-ce que. Kolejność podmiot - orzeczenie nie zmienia się:Est-ce que tu as vu notre appartement ?Widziałeś nasze mieszkanie?4.Za pomocą inwersji, czyli zmiany szyku wyrazów (sposób ten jest zwykle odbierany jako książkowy):Est-ce vrai ?To jest prawda?