14.2Spójniki podrzędne

1.Zdania podrzędne, które w języku polskim określamy jako podmiotowe, dopełnieniowe, przydawkowe itp. rozpoczynają się od spójnika que lub wyrażeń à ce que, de ce que (zgodnie z przyimkiem, z którym łączy się orzeczenie):Je crois que vous avez tort.Myślę, że się mylicie.2.Podział zdań okolicznikowych nieco różni się od tego istniejącego w języku polskim. Wyróżnia się następujące rodzaje spójników w zdaniach podrzędnych okolicznikowych:*czasu: spójniki quand, comme, lorsque, que, si, wyrażenia alors que, à mesure que, au moment où, aussitôt que, jusqu'à ce que, pendant que, tandis que itp.:Tu verras quand tu y seras.Jak tam będziesz, zobaczysz.*przyczyny: spójniki comme, puisque, wyrażenia parce que, c'est que, du fait que, étant donné que, vu que itp.:Comme il n'y a rien à manger, on ne mange pas.Ponieważ nie ma tu nic do jedzenia, nie będziemy jeść.*celu: spójnik que, wyrażenia pour que, afin que, de crainte que, de peur que itp.:Je suis venu pour que nous puissions en parler.Przyszedłem, żebyśmy mogli o tym porozmawiać.*skutku: spójnik que, wyrażenia de façon que, de manière que, de sorte que, en sorte que itp.:Articulez de façon qu'on vous comprenne.Wymawiajcie tak, żeby was rozumiano.*warunku: złącza si, quand, que, wyrażenia à (la) condition que, à moins que, au cas où, une fois que itp.:Si tu viens demain, je te montrerai quelque chose.Jeśli jutro przyjdziesz, coś ci pokażę.*przeciwstawne i przyzwolenia: spójnik quoique, połączenie wyrazowe alors que, au lieu que, bien que, pendant que, tandis que, même si itp.:Il fait doux chez vous, tandis que chez nous, on gèle.U was jest przyjemnie, podczas gdy my marzniemy.*wyjątku i uzupełnienia: wyrażenia excepté que, sauf que, si ce n'est que, outre que:Nous sommes blondes toutes les deux, sauf que toi, tu es une décolorée.Jesteśmy obydwie blondynkami, tylko że ty jesteś farbowana.*warunku: spójnikiem wyrażenie sans que:Il m'a tout dit sans que je le lui aie demandé.Wszystko mi powiedział, mimo że go o to nie prosiłem.*porównania: spójnik comme, wyrażenia ainsi que, aussi bien que, autant que, comme si, de même que, en tant que, pour autant que itp.:Cela s'écrit comme cela se prononce.Pisze się to tak, jak się czyta.