2.2Rodzaj rzeczowników

Rzeczowniki w języku francuskim są albo rodzaju męskiego (masculin), albo żeńskiego (féminin). Rodzaj nijaki zachował się jedynie w niektórych zaimkach.Rodzaj męski
końcówka przykład
-age courage, garage, voyage
-ail détail, portail, travail
-ard boulevard, hasard, regard, retard
-eau bateau, chapeau, manteau
-et billet, buffet, effet, projet
-ier cahier, calendrier, escalier, papier
-in chemin, dessin, moulin, raisin
-isme alcoolisme, optimisme, romantisme, tourisme
-ment appartement, document, instrument, monument
Wyjątki: sześć rzeczowników rodzaju żeńskiego - une cage, une image, une nage, une page, une plage, une rage.Ponadto rodzaju męskiego są nazwy:
ułamków: un tiers, un dixième, un millième
kolorów: le bleu, le blanc, le rouge, ale la couleur blanche
języków: le français, l'anglais, l'espagnol
drzew: le chêne, le pin, le pommier, le prunier
pierwiastków chem.: l'argent, l'or, le soufre
Rodzaj żeński
końcówka przykład
-ade façade, limonade, marmelade, salade
-esse finesse, politesse, sagesse, vitesse
-ette allumette, assiette, omelette, recette
-euse danseuse, serveuse, vendeuse
-ine cabine, cuisine, origine, vitamine
-rie bijouterie, catégorie, industrie, théorie
-tion attention, direction, invitation, satisfaction
-ure blessure, chaussure, écriture
Wyjątki: niektóre rzeczowniki jednosylabowe - le grade, le stade oraz nazwy związków chemicznych - le chlorure, l'acide itd.Rodzaj każdego rzeczownika został wskazany w słowniku w nagłówku hasła