5.3.2Nieakcentowane zaimki dzierżawcze

Tworzenie
liczba pojedyncza liczba mnoga
rodzaj męski rodzaj żeński oba rodzaje
mon père/ami ma mère/mon amie mes parents/amies
ton père/ami ta mère/ton amie tes parents/amies
son père/ami sa mère/son amie ses parents/amies
notre père/ami notre mère/amie nos parents/amies
votre père/ami votre mère/amie vos parents/amies
leur père/ami leur mère/amie leurs parents/amies
Uwaga:Przed rzeczownikami i przymiotnikami, które zaczynają się na samogłoskę lub h nieme, w rodzaju żeńskim wykorzystuje się formy rodzaju męskiego mon, ton, son:mon adresse, ton amie, son histoireton aimable invitation, son heureuse arrivéeW odróżnieniu od języka polskiego, w 3. os. l. poj. istnieje tylko jedna forma dla obydwu rodzajów:son frèrejego/ jej bratson adressejego/ jej adresW przeciwieństwie do języka polskiego, w języku francuskim każdej osobie odpowiada inna forma zaimka dzierżawczego:Je cherche mes lunettes.Szukam swoich okularów.Tu cherches tes lunettes ?Szukasz swoich okularów?Il cherche ses lunettes.Szuka swoich okularów.