7.21.1Czasowniki półposiłkowe wyrażające związek czasowy

venir de + bezokolicznikWyraża: czynność, która właśnie się skończyła:Je viens d'arriver.Właśnie przyszedłem.aller + bezokolicznik (futur proche)Wyraża: przyszłość (powszechnie używany wariant czasu przyszłego):Dans un mois, je vais avoir dix ans.Za miesiąc skończę dziesięć lat.être en train de + bezokolicznikWyraża: czynność trwającą w chwili mówienia:Je suis en train de prendre un bain.Właśnie się kąpię.