8.3Warunek możliwy do spełnienia w przyszłości

W zdaniu podrzędnym stosuje się czas teraźniejszy:S'il pleut, je ne sortirai pas.Jeśli będzie padało, nie wyjdę z domu.S'il peut, il aidera sa mère.Jeśli będzie mógł, pomoże matce.