5.1.2Akcentowane zaimki osobowe

Użycie*służą do podkreślenia jakiejś treści:Moi, je ne fume pas.Ja nie palę.Je le connais bien, lui.Dobrze go znam.*do podkreślenia części zdania za pomocą c'est:Uwaga: w przeciwieństwie do języka polskiego w tym przypadku orzeczenie zawsze zgadza się w rodzaju i liczbie z podkreślonym podmiotem.C'est moi qui ai écrit cela.To ja to napisałem.C'est lui qu'elle cherche.To jego właśnie szuka.*w krótkiej odpowiedzi:Qui a fait cela ? - Lui.Kto to zrobił? - On.*po przyimkach:Ce livre est à toi.To jest twoja książka.Viens avec moi.Chodź ze mną.*po que i comme:Elle est plus belle que toi.Jest piękniejsza niż ty.*w zdaniach oznajmujących trybu rozkazującego (1. i 2. os. l. poj.):Dépêche-toi.Pośpiesz się.