10.2Przeczenie czasownika

Tworzenie: najczęściej za pomocą pary partykuł przeczących. Najczęściej stosowana jest para ne... pas.*W przypadku form prostych czasowników ne stoi przed czasownikiem (ewent. przed zaimkiem dopełnieniowym lub przysłówkiem zaimkowym), a pas za nim. Przed samogłoską i h niemym partykuła przecząca ne przybiera formę ściągniętą - n':Michelle ne le connaît pas.Michelle go nie zna.On n'en parle pas.Nie o tym mówimy.Je n'y vais pas.Nie idę tam.*W przypadku form złożonych czasowników partykuła przecząca ne stoi przed czasownikiem posiłkowym (ewent. przed zaimkiem dopełnieniowym lub przysłówkiem zaimkowym), a pas za czasownikiem posiłkowym. Imiesłów czasu przeszłego stoi zwykle za partykułą przeczącą pas, ewent. za przysłówkiem:Michelle n'a pas téléphoné.Michelle nie zadzwoniła.Elle n'y est pas allée.Nie poszła tam.*Jeśli występuje przeczenie w bezokoliczniku, obydwie partykuły stoją obok siebie przed nim:Ne pas se pencher au dehors !Nie wychylać się przez okna!Il vaut mieux ne pas y aller.Lepiej tam nie chodzić.*Jeśli w zdaniu występuje jakiś przysłówek lub zaimek przeczący, pas się nie stosuje:Je n'en veux plus.Już (tego) nie chcę.Personne ne l'aime.Nikt go/ jej nie lubi.Elle n'y va jamais.Nigdy tam nie chodzi.Je n'ai que cinq francs.Mam tylko pięć franków.