16.2Zdania podrzędne

Zdania podrzędne można podzielić na zdania: podmiotowe, dopełnieniowe, względne i okolicznikowe.Zdania względne rozpoczynają się od zaimków względnych qui, que, quoi, lequel, dont lub przysłówków względnych .Zdania podmiotowe rozpoczynają się od spójnika que.Zdania dopełnieniowe rozpoczynają się od spójnika que lub wyrażenia de ce que, à ce que. Można do nich zaliczyć także pytania w mowie zależnej.Zdania okolicznikowe można podzielić (podobnie jak same okoliczniki) na czasowe, przyczynowe, celowe, skutkowe, warunkowe, warunkowe przyzwolenia, przeciwstawne, przyzwolenia, wyjątku, uzupełnienia i sposobu.