7.14Czas przeszły złożony - Passé composé

TworzenieZa pomocą czasowników posiłkowych avoir lub être oraz imiesłowu czasu przeszłego czasownika głównego:j'ai vu, tu as acheté, elle s'est réveillée, nous sommes allés, vous avez vu, ils sont restésUżycie*jednorazowa, zakończona czynność w przeszłości:J'ai donné un cadeau à papa.Dałem tacie prezent.Nous sommes rentrés avant minuit.Wróciliśmy przed północą.*czynność przeszła, która miała miejsce tylko raz, a jej trwanie było czasowo ograniczone:J'ai fait ce travail pendant trois ans.Tę pracę wykonywałem trzy lata.Le mois passé, j'ai été malade.W zeszłym miesiącu byłem chory.*powtarzająca się czynność przeszła, której liczba powtórzeń została określona przynajmniej w przybliżeniu:Je le lui ai répété cinq fois.Powtarzałem mu to pięć razy.*czynność, która zakończy się w niedalekiej przyszłości:Encore quelques minutes et j'ai fini de travailler.Jeszcze parę minut i skończę pracę.*w zdaniach warunkowych czas przeszły złożony zastępowany jest przez czas przyszły uprzedni:Si maman est rentrée demain soir, nous irons te voir.Jeśli mama wróci do jutra wieczorem, odwiedzimy cię.