7.6Tryb łączący w czasie teraźn. - Présent du subjonctif

TworzenieDo tematu powstałego poprzez oderwanie końcówki -ent w 3 os. l. mn. czasu teraźniejszego trybu oznajmującego dodaje się końcówki wskazane w poniższej tabelce. Dla trybu łączącego charakterystyczny jest spójnik que.
jednotné číslo !!* množné číslo
1. os. -e -ions
2. os. -es -iez
3. os. -e -ent
ils finissent - que je finisse, ils vendent - que je vendeZob. rozdz. Wykaz form prostych czasowników regularnych.Użycie1.W zdaniach głównych:*wyraża życzenie, rozkaz, możliwość, warunek itp.:Pourvu qu'il ne pleuve pas !Tylko żeby nie padało!2.W zdaniach podrzędnych:*wyraża wolę, życzenie, pragnienie, rozkaz itp.:Je veux que tu le fasses.Chcę, żebyś to zrobił.Il dit qu'on vienne le voir chaque dimanche.Mówi, że byśmy go odwiedzali w każdą niedzielę.*wyraża modalność wypowiedzi (wątpliwość, pewność, itp., po wyrażeniach czasownikowych i czasownikach, jak np. douter, sembler, il est (im)possible, ne pas penser, ne pas croire, il se peut que itp.):Je doute qu'on puisse le faire.Wątpię, że możliwe jest zrobienie tego.Il se peut que j'arrive tard.Możliwe, że przyjdę późno.*służy do wyrażania sądów, opinii itp. (po wyrażeniach czasownikowych i czasownikach, jak np. il faut, il est nécessaire, il vaut mieux, il est important, cela vaut la peine itp.):Il faut que tu viennes à l'heure.Musisz przyjść na czas.Il est nécessaire que nous partions.Koniecznie musimy wyjechać.*odczuć (po wyrażeniach czasownikowych i czasownikach, jak np. s'étonner, craindre, regretter, être fâché, être heureux, avoir peur itp.):Je crains qu'il ne vienne pas.Obawiam się, że nie przyjdzie.*niekiedy służy do odróżnienia znaczenia od trybu oznajmującego:Tu penses que je puisse réussir ?Myślisz, że mógłbym odnieść sukces?Tu penses que je peux réussir ?Myślisz, że mogę odnieść sukces?