5.6Zaimki względne

jednoduché tvary !!* (celá tabulka nově)
pád
1. qui
2. de qui, dont
3. à qui
4. que, qu'
složené tvary !!* (celá tabulka nově)
pád !!*jednotné číslo množné číslo
mužský rod ženský rod mužský rod ženský rod
1. lequel laquelle lesquels lesquelles
2. duquel de laquelle desquels desquelles
3. auquel à laquelle auxquels auxquelles
4. lequel laquelle lesquels lesquelles
UżycieRozpoczyna zdanie podrzędne, które określa i rozwija rzeczownik w zdaniu głównym:C'est le médecin à qui/auquel tu voulais parler.To jest lekarz, z którym chciałaś porozmawiać.C'est le portefeuille que nous avons trouvé.To portfel, który znaleźliśmy.C'est le livre dont on parle beaucoup.To jest książka, o której tak dużo się mówi.la sœur de Jannis qui part en Francesiostra Jannisa, która wyjeżdża do FrancjiJe ne sais que/quoi faire.Nie wiem, co robić.