4Rodzajniki

Rodzajnik stoi przed rzeczownikiem, wskazuje jego rodzaj gramatyczny i liczbę oraz określa jego stosunek do danego kontekstu zdaniowego i sytuacyjnego.W języku francuskim wyróżnia się 3 typy rodzajników: określony (défini), nieokreślony (indéfini) i cząstkowy (partitif).
liczba rodzaj r. określony r. nieokreślony r. cząstkowy
poj. męski le, l' un du, de l'
żeński la, l' une de la, de l'
mn. męski les des des
żeński les des des