6.3Liczebniki wielokrotne

Liczebniki mnożne tworzy się za pomocą odpowiedniego liczebnika głównego i wyrazu fois - raz:une foisrazdeux foisdwa razyAle: plusieurs foiswielokrotniePrzykłady tworzenia liczebników mnożnych:(pour) la première foispo raz pierwszy(pour) la deuxième foispo raz drugidoublepodwójny, dwukrotnytriplepotrójny, trzykrotnypremièrementpo pierwszedeuxièmement, secondementpo drugietroisièmementpo trzecieUstalone związki wyrazowe:le triple-sauttrójskokles tripléstrojaczki