7.22Strona bierna

Stronę bierną tworzy się za pomocą odpowiedniej formy czasownika être i imiesłowu czasu przeszłego czasownika głównego, który zgadza się pod względem liczby i rodzaju z podmiotem zdania:il est aiméjest kochanyelle a été aiméebyła kochanails seraient aimésbyliby kochaniPrzykłady form strony biernej:
INFINITIF
présent être aimé
passé avoir été aimé
INDICATIF
présent il est aimé
imparfait il était aimé
passé composé il a été aimé
plus-que-parfait il avait été aimé
passé simple il fut aimé
futur il sera aimé
futur antérieur il aura été aimé
SUBJONCTIF
présent qu'il soit aimé
passé qu'il ait été aimé
CONDITIONNEL
présent il serait aimé
passé il aurait été aimé
IMPÉRATIF
présent sois aimé
soyons aimés
soyez aimés
passé aie été aimé
ayons été aimés
ayez été aimés
PARTICIPE
présent étant aimé
passé composé ayant été aimé
Rzeczownik lub zaimek oznaczający wykonawcę czynności poprzedzony jest najczęściej przyimkiem par, a w przypadku niektórych czasowników wyrażających uczucie lub opis fizyczny także przyimkiem de:Ce texte a été traduit par un imbécile.Ten tekst przetłumaczył jakiś głupiec.