7.16Czas przyszły uprzedni - Futur antérieur

TworzenieZa pomocą czasownika posiłkowego w czasie przyszłym oraz imiesłowu czasu przeszłego czasownika głównego:Zob. rozdz. Wykaz form złożonych czasowników regularnych.Użycie*czynność, która skończy się, zanim zacznie się inna czynność w przyszłości. Stosuje się go najczęściej w zdaniu podrzędnym po spójnikach quand, lorsque, dès que, aussitôt que, après que, une fois que:Quand j'aurai passé mon examen, je partirai en vacances.Dopiero jak zdam egzamin, pojadę na wakacje.*czynność, która skończy się w określonym momencie:À sept heures du soir, tout le monde sera rentré.O siódmej wieczorem wszyscy będą z powrotem.*prawdopodobna czynność, która skończy się w przeszłości:Nous nous serons trompés.Chyba się pomyliliśmy.