7.21.2Czasowniki modalne

vouloirWyraża: wolę, uprzejmą prośbę, tryb warunkowy:Je veux te parler.Chcę z tobą porozmawiać.Je voudrais vous en parler.Chętnie bym o tym z tobą porozmawiał.Voulez-vous bien m'aider ?Czy może mi Pan pomóc?pouvoirWyraża: możliwość, zdolność, pozwolenie, życzenie lub prawdopodobieństwo:Cela peut arriver à tout le monde.To może przydarzyć się każdemu.devoirWyraża: konieczność, obowiązek, zamiar, prawdopodobieństwo lub czynność przyszłą:Il doit faire son service militaire.Musi odbyć służbę wojskową.Tu dois te tromper.Musisz się mylić.falloirWyraża: konieczność, obowiązek lub prawdopodobieństwo.