7.21.3Faire + bezokolicznik

Wyraża: działanie jakiegoś wykonawcy czynności na czynność lub stan kogoś innego (tzw. konstrukcje sprawcze):faire croire qqch à qqnwmówić komuś cośfaire dormir qqnuśpić kogośfaire faire qqch à/par qqndać coś komuś do zrobienia!!* Obdobné je použití některých dalších francouzských sloves:se faire + bezokolicznikse faire comprendreporozumieć sięse faire remarquerzwracać na siebie uwagęCzęsto wyraża stronę bierną:Elle s'est fait licencier.Została zwolniona.