7.8Tryb rozkazujący - Impératif

TworzenieMa takie same formy jak w trybie oznajmującym, ale bez zaimka osobowego. W przypadku czasowników I grupy w 2. osobie l. poj. odrywa się końcowe -s (tu parles - parle!). Zostawia się je tylko przed en i y (entres-y!):
I grupa II grupa III grupa
2. os. l. poj. aime ! finis ! vends !
1. os. l. mn. aimons ! finissons ! vendons !
2. os. l. mn. aimez ! finissez ! vendez !
Wyjątki: czasowniki être, avoir i savoir:
être avoir savoir
2. os. l. poj. sois ! aie ! sache !
1. os. l. mn. soyons ! ayons ! sachons !
2. os. l. mn. soyez ! ayez ! sachez !
UżycieWyraża rozkaz lub zakaz, prośbę, wezwanie, radę, ostrzeżenie lub życzenie:Ne bougez pas !Nie ruszajcie się!Excusez-moi.Wybaczcie mi.Entrez sans frapper.Wchodźcie bez zaproszenia.