12.2Stopniowanie przysłówków

Tworzenie:W sposób nieregularny stopniuje się tylko cztery przysłówki:
stopień równy stopień wyższy stopień najwyższy
beaucoup dużo plus więcej le plus najwięcej
peu mało moins mniej le moins najmniej
bien dobrze mieux lepiej le mieux najlepiej
mal źle pis gorzej le pis najgorzej
Stopniowanie regularne (opisowe): stopień wyższy za pomocą plus, dla wyrażenia mniejszej miary - moins, stopień najwyższy za pomocą le plus i le moins (jak w przypadku przymiotników):
stopień równy stopień wyższy stopień najwyższy
vite szybko plus vite szybciej le plus vite najszybciej
moins vite wolniej le moins vite najwolniej