5.1Zaimki osobowe

liczba osoba nieakcentowane akcentow.
mianownik celownik biernik
podmiot dopeł. dal.dopeł. bliż.
pojedyncza1. je (j') me (m') me (m') moi
2. tu te (t') te (t') toi
3. r. m. il lui le (l') lui
3. r. ż. elle lui la (l') elle
mnoga 1. nous nous nous nous
2. vous vous vous vous
3. r. m. ils leur les eux
3. r. ż. elles leur les elles