5.8.2Przysłówek zaimkowy EN

Użycie*jako przysłówek miejsca w znaczeniu stąd:Tu reviens de l'école ? – Oui, j'en reviens.Wracasz ze szkoły? – Właśnie stamtąd wracam.*zastępuje rzeczowniki, zaimki i konstrukcje bezokolicznika z przyimkiem de, ale tylko kiedy mowa jest o rzeczach, nie o ludziach:Parlez-vous de son problème ? – Oui, nous en parlons.Mówicie o jego problemie? – Tak, mówimy o nim. parler de qqch*zastępuje także rzeczownik, który łączy się z wyrazem oznaczającym ilość lub z liczebnikiem:Tu as des bonbons ? – J'en ai peu.Masz cukierki? – Mam ich mało. nieokreślona ilość*zastępuje także rzeczowniki z rodzajnikiem cząstkowym lub nieokreślonym, również w odniesieniu do osób:Tu as des timbres ? – Non, je n'en ai pas.Masz znaczki? – Nie, nie mam.