5.4.2Nieakcentowane zaimki wskazujące

liczba rodzaj męski rodzaj żeński
pojedyncza ce, cet cette
mnoga ces ces
Forma cet stosowana jest w rodzaju męskim tylko przed samogłoską lub h niemym, zarówno przed rzeczownikiem, jak i przymiotnikiem:cet enfant - ce petit enfantcet hôtel - ce petit hôtelZnaczenie zaimka wskazującego może być wzmocnione za pomocą enklityki -ci lub -là, którą dołącza się bezpośrednio do rzeczownika. Jeżeli w tym samym zdaniu użyte są obydwie enklityki, forma -ci będzie oznaczać pojęcie bliższe lub ostatnio wspomniane, natomiast -là pojęcie odleglejsze lub wspomniane wcześniej:Ces livres-ci sont à moi, ces livres-là sont à toi.Te książki są moje, tamte książki są twoje.Enklityki wykorzystuje się także do podawania czasu:ce matindziś ranocet après-mididziś po południuce soirdziś wieczoremcet hivertej zimy, w tym roku w zimie