2.1Liczba mnoga rzeczowników

Liczbę mnogą tworzy się poprzez dodanie końcówki -s, której - z wyjątkiem łączenia - nie wymawia się.billet - billets, livre - livres, pré - prés, boîte - boîtes, page - pagesInne sposoby tworzenia liczby mnogiej
końcówka l. mn. przykład wyjątki
-s/-x/-z nie zmienia się cas, voix, gaz
-eau/-au/-eu -x noyaux, cheveux pneus, bleus, landaus
-ou -ous trous bijoux, cailloux, choux, genoux, hiboux, joujoux, poux
-al -aux journaux bals, cals, carnavals, chacals, chorals, festivals, récitals, régals
-ail -ails détails, rails baux, coraux, émaux, soupiraux, travaux, vantaux, vitraux
Liczba mnoga rzeczowników złożonychTworzenie:*W przypadku rzeczowników złożonych, które tworzą jeden wyraz pisany łącznie, liczbę mnogą tworzy się poprzez dodanie końcówki -s:le contrepoison - les contrepoisons, le passeport - les passeportsWyjątki:
Madame Mesdames
Mademoiselle Mesdemoiselles
Monsieur Messieurs
*W przypadku rzeczowników złożonych, utworzonych przez równorzędne rzeczowniki połączone za pomocą myślnika, należy dodać końcówkę l. mn. od obydwu części złożenia:le chou-fleur - les choux-fleursle wagon-restaurant - les wagons-restaurants*Powyższa zasada dotyczy także złożeń utworzonych z rzeczownika i przymiotnika:le beau-frère - les beaux-frèresle cerf-volant - les cerfs-volantsle coffre-fort - les coffres-forts*Również w przypadku złożeń złożonych z dwóch przymiotników końcówkę liczby mnogiej przyjmują obydwie części złożenia:le sourd-muet - les sourds-muetsle nouveau-marié - les nouveaux-mariésle nouveau riche - les nouveaux riches