3Przymiotniki

Przymiotniki w języku francuskim mają rodzaj męski i żeński, l. poj. i l. mn.