8.1Zdania warunkowe

Zdanie warunkowe w języku francuskim najczęściej rozpoczyna się od spójnika si.Podstawowe reguły dotyczące stosowania czasów i trybów w zdaniach warunkowych po spójniku si:
zdanie podrzędne zdanie główne
si + czas teraźniejszy czas przyszły
si + czas przeszły niedokonany tryb warunkowy, czas teraźniejszy
si + czas zaprzeszły tryb warunkowy, czas przeszły