8.2Warunek spełniony w teraźniejszości i przeszłości

W zdaniu głównym i podrzędnym występuje taki sam czas. Zdanie złożone w czasie teraźniejszym wyraża często czynność powtarzającą się, natomiast zdanie złożone w czasie przeszłym zawsze wskazuje na taki charakter czynności.W języku polskim zdania te wprowadzane są za pomocą spójników jeżeli, jeśli, kiedy itp.:S'il pleut, je ne sors pas.Kiedy pada, nie wychodzę na zewnątrz.S'il pleuvait, je ne sortais pas.Kiedy padało, zostawałem w domu.S'il peut, il aide sa mère.Kiedy może, pomaga matce.S'il pouvait, il aidait sa mère.Kiedy mógł, pomagał matce.