8.4Warunek niemożliwy do spełnienia

*w teraźniejszościWyraża czynność, która miałaby miejsce w określonych (ale niespełnionych) warunkach w teraźniejszości. W zdaniu podrzędnym po spójniku si następuje czas przeszły niedokonany. W zdaniu głównym czasownik jest wyrażony w trybie warunkowym czasu teraźniejszego:Elle me le dirait si elle le savait.Powiedziałaby mi to, gdyby to wiedziała. ale nie wie*w przyszłościWyraża czynność, która miałaby miejsce w określonych warunkach w przyszłości. W zdaniu podrzędnym po spójniku si następuje czas przeszły niedokonany. W zdaniu głównym czasownik występuje w trybie warunkowym czasu teraźniejszego:Si je pouvais travailler demain, je le terminerais.Gdybym mogła jutro pracować, skończyłabym to. ale nie będę mogła*w przeszłościW zdaniu podrzędnym po spójniku si następuje czasownik w trybie warunkowym czasu zaprzeszłego. Czasownik zdania głównego wyrażony jest w trybie warunkowym czasu przeszłego:S'il avait pu, il serait venu.Gdyby mógł, przyszedłby. ale nie mógł