5.4.1Akcentowane zaimki wskazujące

Formy proste
liczba rodzaj męski rodzaj żeński rodzaj nijaki
pojedyncza celui !!*ten(oto) celle !!*ta(oto) ce (c') !!*to(oto)
mnoga ceux !!*ti(oto) celles !!*te(oto)
Użycie:Zaimek wskazujący zastępuje w zdaniu rzeczownik, który w innym wypadku musiałby zostać powtórzony.le journal d'aujourd'hui et celui d'hiergazeta dzisiejsza i ta wczorajszaVoici mon bureau, celui de mon chef est à côté.To jest moje biurko, a obok niego jest biurko mojego szefa.C'est la voiture de Michel, celle de Pierre n'est pas là.To jest samochód Michela, samochodu Pierra tutaj nie ma.Formy złożone
liczba rodzaj męski rodzaj żeński rodzaj nijaki
poj. celui-ci ten celle-ci ta ceci to
celui-là tamten celle-là tamta cela, ça tamto
mn. ceux-ci ci celles-ci te
ceux-là tamci celles-là tamte
W mowie potocznej częściej wykorzystuje się formy z enklityką -là. Jeśli w zdaniu są obydwie formy, enklityka -ci oznacza pojęcie bliższe lub wspomniane ostatnio:Voilà mes meilleures copines : celle-ci s'appelle Anne et celle-là Jeanne.To są moje najlepsze koleżanki: ta nazywa się Anne, a tamta Jeanne.