7.11Imiesłów czasu przeszłego - Participe passé

TworzeniePoprzez dodanie do tematu bezokolicznika końcówek odpowiednich dla danej grupy czasowników:
I grupa II grupa III grupa
l. poj. r. m. aimé fini vendu
l. poj. r. ż. aimée finie vendue
l. mn. r. m. aimés finis vendus
l. mn. r. ż. aimées finies vendues
Użycie*W przypadku czasowników przechodnich ma zwykle znaczenie podobne do polskiego imiesłowu przymiotnikowego biernego:la langue parléejęzyk mówionyvendusprzedany*W przypadku czasowników nieprzechodnich i zwrotnych wyraża stan:un enfant endormiśpiące dziecko*Imiesłów czasu przeszłego jest częścią wszystkich złożonych form czasownikowych w stronie czynnej i biernej:il a cherché, il a été cherché, il était parti, il s'en est souvenu...