9.2Następstwo czasów w trybie łączącym

W mowie potocznej już się go nie przestrzega, zatem gdy w zdaniu głównym jest któryś z czasów przeszłych, forma subjonctifu się nie zmienia. We francuskim języku literackim można zastąpić subjonctif teraźniejszy i przeszły subjonctifem czasu przeszłego niedokonanego, względnie subjonctifem czasu zaprzeszłego, zgodnie z regułami następstwa czasów w trybie oznajmującym.*Równoczesność wyraża się za pomocą trybu łącz. czasu teraź., w języku literackim za pomocą trybu łączącego czasu przeszłego niedokonanego:Je doutais qu'il le sache.Wątpiłem, że to wie. potocznie*Poprzedzanie wyraża się za pomocą trybu łączącego czasu przeszłego, w języku literackim za pomocą trybu łączącego czasu zaprzeszłego:Je doutais qu'il l'ait fini à temps.Wątpiłem, że to skończył na czas. potocznie*Następstwo wyraża się za pomocą trybu łącz. czasu teraź., w języku literackim za pomocą trybu łączącego czasu przeszłego niedokonanego:Je doutais qu'il le finisse à temps.Wątpiłem, że to skończy na czas. potocznie