3.1Rodzaj przymiotników

Rodzaj żeńskiTworzenie: poprzez dodanie końcówki -e do formy rodzaju męskiego.petit - petiteJeśli forma ta jest już zakończona na -e, nie dodaje się żadnej końcówki.jeune - jeuneW wyniku dodania końcówki -e dochodzi do następujących zjawisk:a)przyłączenie „e” nie ma wpływu na wymowęjoli ʒɔli - jolie ʒɔlinoir nwaʀ - noire nwaʀb)przyłączenie „e” powoduje, że wymawiana jest końcowa spółgłoskapetit p(ə)ti - petite p(ə)titc)przyłączenie „e” powoduje zmianę głoski nosowej w samogłoskę ustnąplein plε̃ - pleine plεnd)końcowa spółgłoska ulegnie podwojeniu, a wymowa:*nie zmieni się w przypadku przymiotników zakończonych na -eil, -elpareil paʀεj - pareille paʀεj*zmieni się w przypadku przymiotników zakończonych na -en, -on, -et, -ot, -s, -erbon bɔ̃ - bonne bɔnbas - basse bɑse)po przyłączeniu „e” po f, c, eur, eux zmieni się ostatnia spółgłoskaactif aktif - active aktivpublic pyblik - publique pyblikmenteur mɑ̃tœʀ - menteuse mɑ̃tøzheureux øʀø - heureuse øʀøzAle: supérieur - supérieure, meilleur - meilleureRodzaj męskiNiektóre przymiotniki mają w r. m. dwie formy. Drugą formę stosuje się w l. poj. przed rzeczownikiem zaczynającym się na samogłoskę lub „h” nieme.
przed spółgłoską przed samogł. i h niemym liczba mnoga
un beau vase un bel homme de beaux vases/hommes
un nouveau livre un nouvel avion de nouveaux livres/avions
un vieux pull un vieil homme de vieux pulls/hommes
un fou rire un fol espoir de fous rires/espoirs