9.1Następstwo czasów w trybie oznajmującym

Jeśli czasownik zdania głównego jest wyrażony w czasie teraźniejszym lub przyszłym, w trybie warunkowym lub rozkazującym czasu teraźniejszego, w zdaniu podrzędnym stosowane są podobne czasy jak w języku polskim:Pierre dit/dira/dirait qu'il apprend à conduire.Pierre mówi/ powie/ powiedziałby, że uczy się prowadzić.Jest jednak czasownik zdania głównego jest wyrażony w czasie przeszłym:*czas przeszły niedokonany wyraża równoczesność z czynnością zdania głównegoPierre m'a dit qu'il apprenait à conduire.Pierre powiedział mi, że uczy się prowadzić.*czas zaprzeszły wyraża poprzedzanie czynności w zdaniu głównymPierre m'a dit qu'il avait appris à conduire.Pierre powiedział mi, że nauczył się kierować.*tryb warunkowy czasu teraźniejszego wyraża następstwo w stosunku do czynności zdania głównegoPierre m'a dit qu'il apprendrait à conduire.Pierre powiedział mi, że będzie się uczył prowadzić.Reguły dotyczące następstwa czasów obowiązują także w przypadku bliskiej przyszłości aller + bezokolicznik, bezpośredniej przeszłości venir de + bezokolicznik czy czasu uprzedniego:Je lui ai demandé si elle allait partir avec nous.Zapytałam jej, czy pojedzie z nami.