5.3.1Akcentowane zaimki dzierżawcze

liczba pojedyncza liczba mnoga
rodzaj męski rodzaj żeński rodzaj męski rodzaj żeński
le mien mój la mienne moja les miens moi les miennes moje
le tien twój la tienne twoja les tiens twoi les tiennes twoje
le sien jego/jej la sienne jego/jej les siens jego/jej les siennes jego/jej
le nôtre nasz la nôtre nasza les nôtres nasi les nôtres nasze
le vôtre wasz la vôtre wasza les vôtres wasi les vôtres wasze
le leur ich la leur ich les leurs ich les leurs ich
UżycieZastępują rzeczownik, dlatego należy stosować je z rodzajnikiem. Rodzaj i liczba odpowiadają rzeczownikowi, który zastępują:Je n'ai pas de vélo, Michel va me prêter le sien.Nie mam roweru, Michel pożyczy mi swój.