3.2Liczba mnoga przymiotników

Tworzenie: poprzez dodanie końcówki -z, która - z wyjątkiem łączenia międzywyrazowego - nie jest wymawiana.intéressant - intéressants ε̃teʀesɑ̃, petit - petits p(ə)ti, bleu - bleus blø, fou - fous fuInne sposoby tworzenia liczby mnogiej
końcówka l. mn. przykład
-s/-x/-z nic się nie dodaje un ami français - des amis français
-eau -x beau - beaux, nouveau - nouveaux
-al/-ial -aux amical - amicaux, spécial - spéciaux
Kilka przymiotników zakończonych w rodzaju męskim na -al przyjmuje w l. mn. końcówkę -s:banal - banals, bancal - bancals, fatal - fatals, final - finals, fractal - fractals, natal - natals, naval - navals